top of page

Кен орнын барлауКен орнын барлау берілген лицензиямен қамтамасыз етілген жергілікті жер қойнауы учаскесінде жүзеге асырылады. Барлаудың мақсаты – кен орнын игеруді жобалау үшін барлық қажетті мәліметтерді жинау. Қорлар GKZ тобына және KazRC/JORC кодына сәйкес санаттар бойынша есептеледі. Толық геологиялық-экономикалық сараптама жүргізілуде. Ол кен орнының географиялық-экономикалық, кеңістік-морфологиялық, көлемдік-сапалық, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайларын талдауды, сондай-ақ игерудің әлеуметтік және экологиялық салдарын ескере отырып, тау-кен-экономикалық көрсеткіштерін анықтауды қамтиды.

0 views0 comments
bottom of page