top of page

Геологиялық-экономикалық бағалау негіздеріБарлауға қойылатын негізгі салалық талап, материалдық өндірістің кез келген басқа саласы сияқты, олардың максималды тиімділігінің талабына, яғни ең аз шығындармен – уақытпен, еңбекпен және қаражатпен максималды нәтижеге жету қажеттілігіне дейін төмендейді. Максималды тиімділік талабын жүзеге асыру кезінде зерттеудің толықтығы шарты шығындарды барынша шектеуге ұмтылумен қайшы келеді. Оңтайлы түрде барлау жұмыстарының көлемі уақыт пен еңбек шығындары бойынша минималды, бірақ барлық міндеттерді сенімді шешу үшін жеткілікті болуы керек.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page